Medlemsvillkor

Att vara medlem i vår kattuppfödarklubb ger dig som uppfödare många fördelar. Medlemskapet medför också några villkor som vi vill att du uppfyller:

  • Du måste ha ett godkänt registrerat stamnamn i SVERAK, WCF, FIFE, CFA eller TICA
  • Vi vill att du utfodrar dina katter med Iams produkter
  • Du får inte vidareförsälja foder/kattsand
  • Vi vill att du informerar dina kattungeköpare om Iams
  • Beställda kattungepaket ska levereras till dina kattungeköpare
  • Du får inte utnyttja givna rabatter till annat än eget bruk, då de är personliga